मुखपृष्ठ विस्तृत जाहिरात अर्ज करा अर्ज कसा करावा?


सुचना व महत्‍वाची माहीती
  Interview/Document Verification Eligible Candidate Lists
उत्तर तालिका (All ANSWER KEY )

  Final Selection Candidate List (अंगणवाडी सेविकेतून पर्यवेक्षिका) 
 
पद भरती बाबत सूचना (आरोग्य सेवक(पुरुष))


 
पात्र अपात्र उमेदवाराची यादी प्रवेश पत्र (EXAM CARD)

प्रवेश पत्र साठी येथे क्लिक करावे


 
विस्तृत जाहिरात (आरोग्य सेवक (पुरुष))
अर्ज भरण्यापूर्वी अर्जदाराने हि विस्तृत जाहिरात वाचून घ्यावी
अर्जं करा

 
विस्तृत जाहिरात (इतर)
अर्ज भरण्यापूर्वी अर्जदाराने हि विस्तृत जाहिरात वाचून घ्यावी.
विस्तृत जाहिरात (अंगणवाडी सेविकेतून पर्यवेक्षिका)
अर्ज भरण्यापूर्वी अर्जदाराने हि विस्तृत जाहिरात वाचून घ्यावी

 

उमेदवाराला अर्जाची प्रत व बँकेची चालान कुठेही पाठवन्याची गरज नाही. ती स्वतः जवळ सांभाळून ठेवावी.

भरती वेळापत्रक
कामकाज दिनांक वेळ
सर्व पदासाठी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याचा कालावधी दि.  28/08/2014 ते दिनांक 15/09/2014   रोजी रात्री ११.५५ वाजेपर्यंत   
बँकेत विहित चलना व्दारे परीक्षा शुल्क जमा करण्याचा अंतिम दिनांक दिनांक  13/09/2014  रोजी बँकेच्या कार्या लयीन वेळेपर्यंत 

 

 

  
 
 
                                                                 For Best View Use Internet Explorer 7 and above            
                                                                       Screen Resolution minimun 1024 * 768